İşçilik Alacağı Davası

  • İş Kanununa tabi olarak çalışan çoğu işçi kanundan kaynaklanan haklarını bilmemektedir. Bu nedenle hakkı olan ücreti ve tazminatları alamamaktadır. Bu doğrultuda işçilerin hak kaybına uğramaması ve hakkını tastamam alması için hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.

 

  • İş akdi haksız olarak feshedilen işçilerin Kıdem ve İhbar tazminatı talep etme hakları bulunmaktadır. Tabii ki yalnızca iş akdinin haksız nedenle feshedilmesi başlı başına bu tazminatları talep edebilmek için yeterli değildir.

 

  • İşten ayrılmak isteyen işçi istifa ederse kıdem ve ihbar tazminatı alamaz. Fakat işten ayrılmak için haklı sebebi bulunan işçi kıdem tazminatı alabilir. Bu bağlamda İş Kanununda yazılı haklı sebepler ayrıntılı olarak incelenmeli ve uygun düştüğü ölçüde iş akdi haklı nedenle feshedilmeye çalışılmalıdır.

 

  • İşçilik alacağı hususunda destek alınması gereken en önemli husus hakkaniyete uygun olarak ödenmeyen işçilik alacaklarıdır. Haftalık normal çalışma süresi olan 45 saati aşan sürelerle çalışan işçiye fazla mesai ücreti ödenmelidir. Hafta tatili kullanmadan çalışan işçinin hafta tatili ücret alacağı bulunmaktadır. Yine Ulusal Bayram Genel Tatil günlerinde çalışan işçiye çalışmasının karşılığı olarak ücret ödemesi yapılmalıdır.
  • İşçilik alacağı hususunda destek alınması gereken bir diğer husus ise ödenmeyen maaş, yıllık izin ücreti ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alacaklarıdır. Bazı işverenler işçilerin maaşlarından haksız kesintiler yapmakta bazı işverenler de asgari geçim indirimini bordrolara eksik veya hiç yansıtmamaktadır. İşten çıkışlarda da kimi işçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alamamaktadır.

 

  • Gerek tazminat talepli davalarda gerekse işçilik alacağı talepli davalarda hak kaybına uğramamak için dava açmadan önce mutlaka hukuki yardım alınmalıdır. İşçilik Alacağı Davası hususunda sorularınızı ve mesajlarınızı Bize Ulaşın kısmından iletebilir veya iletişim numaralarından irtibata geçebilirsiniz.