İşe İade Davası

İŞE İADE DAVASI NEDİR ? İŞE İADE DAVASI AÇMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR ? İŞE İADE DAVASI AÇMAK İÇİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VAR MIDIR ? İŞE İADE DAVASI AÇMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURMAK GEREKİR Mİ ?

İşveren tarafından haklı ve geçerli nedene dayanmadan iş akdi feshedilen işçi, gerekli şartların olması ve feshin geçersiz olduğunu ispat etmesi halinde işine geri dönebilmektedir. İşe iade davası açmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması ve feshin geçerli nedene dayanmıyor olması, işçinin 6 aylık çalışma süresini doldurmuş olması, iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması, işe iade davası açacak işçinin işveren vekili olmaması, işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması, olarak sıralanabilir. İşe iade davası açmak için 1 aylık hak düşürücü süre bulunmaktadır. Bu süre geçtikten sonra dava açılması halinde hak düşürücü süre kaçırıldığı için dava reddedilecektir. İşe iade davası açmadan önce dava şartı olan (zorunlu) arabuluculuğa başvurmak gerekmektedir. Arabuluculuk merkezine yapılacak başvuru 1 aylık hak düşürücü süre içerisinde yapılmalıdır. Arabuluculuk merkezine yapılacak başvuru hak düşürücü süreyi durduracaktır. Arabuluculuk süreci bitene kadar hak düşürücü süre işlemez.

 

İŞE İADE DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR ? İŞE İADE DAVASI NE KADAR SÜRER ? İŞE İADE KARARINA KARŞI İSTİNAF VE TEMYİZ YOLUNA GİDİLEBİLİR Mİ ? İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA NE YAPILMALIDIR ?

İşe iade davasında görevli mahkeme İş Mahkemesi’dir. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi davayı iş mahkemesi sıfatıyla inceleyecek ve karara bağlayacaktır. Yetkili mahkeme ise işvereninin bulunduğu yer veya işçinin işini yaptığı yer mahkemesidir. Yasaya göre işe iade davaları yerel mahkeme tarafından 2 ay içinde sonuçlandırılmalı ve karara karşı başvurulacak istinaf kanun yolunda 1 ay içerisinde karar verilmelidir. Fakat mahkemelerin iş yükü nedeniyle davalar çok daha uzun sürede kesinleşmektedir. İşe iade davalarında yerel mahkemenin verdiği karar kesin değildir. Verilen karara karşı Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurulabilmektedir. Bölge Adliye mahkemesinin verdiği karara karşı ise Yargıtay nezdinde Temyiz kanun yoluna başvurulamamaktadır. İşe iade kararı kesinleşmeden işverene başvuru yapılamaz. İşe iade kararının istinaf edilerek veya istinaf edilmeden kesinleşmesi halinde kararın tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak için işverene başvuru yapılmalıdır.  İşveren bu başvuruyu takiben, feshin geçerli olmadığı tespit edildiği için 1 ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır.